[1]
L. Pérez, BENCHMARKING NACIONAL E INTERNACIONAL DE PROGRAMAS DE PREGRADO EN ADMINISTRACIÓN, EAN, n.º 49, pp. 148-165, jul. 2003.